Преброй свещичките на тортата, защото всяка една ще бъде сбъдната мечта, и бъди това, което си и в здраве продължавай да блестиш!

Преброй свещичките на тортата, защото всяка една ще бъде сбъдната мечта, и бъди това, което си и в здраве продължавай да блестиш!