Бъди горд с всичко, което си постигнал дядо и много силен, за да продължаваш бодро напред!

Бъди горд с всичко, което си постигнал дядо и много силен, за да продължаваш бодро напред!