Желая ти здраве, пари, къщи, коли и много приятели добри.

Желая ти здраве, пари, къщи, коли и много приятели добри.