Бъди това, което другите искат, но нямат твоята воля и сила да го направят!

Бъди това, което другите искат, но нямат твоята воля и сила да го направят!